Zwroty

Jeżeli jesteś konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, to co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: sklep@decant.pl. Wystarczy, że prześlesz nam oświadczenie przed upływem 14-dniowego terminu.

Zwracany towar wyślij do nas niezwłocznie na adres: decant.pl Konrad Dróżdż, ul. I. Łukasiewicza 7, 25-663 Kielce, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Dokonane przez Ciebie płatności zwrócimy niezwłocznie na zasadach wskazanych w Regulaminie sklepu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jego odesłania - w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w przypadkach wskazanych w Regulaminie. Wszelkie szczegółowe informacje na temat Twoich praw znajdziesz w tym dokumencie.

 

Reklamacje

Jeżeli jesteś konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, to przysługują Tobie określone prawa w przypadku, gdy sprzedany towar nie jest zgodny z umową.

W przypadku braku zgodności towaru z umową, masz prawo złożyć reklamację – np. na adres e-mail: sklep@decant.pl.

Ponosimy odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.

Na podstawie przepisów ustawy o prawach konsumenta możesz żądać:

- wymiany towaru,

- naprawy towaru.

W niektórych przypadkach możesz złożyć oświadczenie o:

- odstąpieniu od umowy,

- obniżeniu ceny.

Wszelkie szczegółowe informacje na temat Twoich praw znajdziesz w Regulaminie.

Produkt został dodany do porównania